facebook diagonismos psimeni gia 2
Amorgos

Διαγωνισμός για 3 τυχερούς με θέμα #psimenigia2

Με καλή παρέα και μεζέ, η ρακή ψημένη αποτελεί αναπόσπαστο διαχρονικό κομμάτι της Αμοργιανής παράδοσης που σερβίρεται στα πιο γραφικά σοκάκια του νησιού. Το go-amorgos.gr γιορτάζει τα πρώτα του γενέθλια και δίνει τη δυνατότητα σε τρεις τυχερούς από εσάς, να αποκτήσουν ένα μπουκάλι Ψημένης ρακής με την ευγενική υποστήριξη του ζαχαροπλαστείου “Καλλιστώ” της Χώρας Αμοργού. Ο διαγωνισμός τρέχει με ονομασία: facebook diagonismos psimeni gia 2. 

Facebook diagonismos psimeni gia 2

Πως να συμμετάσχετε:

1)Κάντε Like στη δημοσίευση του διαγωνισμού στο facebook,

2) Ανεβάστε φωτογραφία εκεί ή στο instagram με hashtag #psimenigia2  με το σημείο της Αμοργού που θα επιθυμούσατε να πιείτε ρακή, καθώς και το όνομα εκείνου ή εκείνης (αγαπημένου σας προσώπου) κάνοντάς τον αναφορά (@όνομα) σε σχόλιο, μέχρι της 23/8.

Μάθετε περισσότερα για την παραδοσιακή ρακή εδώ.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «Psimenigia2»:

Η ιστοσελίδα Go-Amorgos, διοργανώνει διαγωνισμό με το όνομα «Psimenigia2», στο διαδίκτυο, στη σελίδα της στο Facebook (https://www.facebook.com/goamorgos) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους. Εξαιρούνται τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα, ο δημιουργός της ιστοσελίδας Go-Amorgos καθώς και οι συγγενείς του ανωτέρου προσώπου εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι τον α’ βαθμό σε ευθεία ή πλάγια γραμμή.

2. Αιτήσεις συμμετοχής υποβαλλόμενες από πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής ή απαγορεύεται να συμμετάσχουν, δε θα λαμβάνονται υπ’ όψιν και σε κάθε περίπτωση θα αποκλείονται από το Διαγωνισμό. Συμμετοχές με υβριστικό, δυσφημιστικό ή καθ’ οιονδήποτε τέτοιου είδους προσβλητικό περιεχόμενο, ή ισχυρισμό και διαδόσεις για οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και αιτήσεις συμμετοχής που προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή τη νομιμότητα, κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση, θα αποκλείονται από τον Διαγωνισμό.

3. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016 και ώρα 20:00 το βράδυ και θα λήξει την Τρίτη 23 Αυγούστου 2016 στις 20:00 το βράδυ.

4. Για συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει να αναρτήσουν μια φωτογραφία το σημείο της Αμοργού που θα επιθυμούσαν να πιούν ψημένη ρακή στα σχόλια κάτω από το post του διαγωνισμού που θα αναρτηθεί στη σελίδα του go-amorgos στο Facebook τη Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016, είτε να την ανεβάσουν στο λογαριασμό τους στο Instagram με hashtag #psimenigia2.

5. Θα κληρωθούν 3 νικητές οι οποίοι θα κερδίσουν, από 1 μπουκάλι Ψημένης ρακής, έκαστος, με την ευγενική υποστήριξη του ζαχαροπλαστείου “Καλλιστώ” της Χώρας Αμοργού.

6. Οι 3 νικητές θα προκύψουν μετά από κλήρωση, η οποία θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία σε επόμενη δημοσίευση στη σελίδα του go-amorgos στο facebook, αμέσως μετά το πέρας του διαγωνισμού.

7.  Θα κληρωθεί επιπλέον και τουλάχιστον ένας (1) ακόμη επιλαχών. Για την κλήρωση θα χρησιμοποιηθεί το online εργαλείο τυχαίας επιλογής της ιστοσελίδας random.org, με σχετική βίντεο δημοσίευση στην επίσημη σελίδα στο facebook του go-amorgos σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

8.  Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά του προϊόντος.

9. Τo δώρο είναι προσωπικό, δεν μπορεί να μεταβιβασθεί και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα ή χρήματα.

10. Οι νικητές που θα προκύψουν μετά το πέρας του διαγωνισμού θα ειδοποιηθούν άμεσα για τη νίκη τους με σχετική απάντηση (reply), και προσωπική αναφορά τους (mention) στο νικητήριο post, καθώς και με προσωπικό μήνυμα (inbox) στο προφίλ τους στο προσωπικό τους προφίλ σε Facebook/Instagram.

11. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα μίας συμμετοχής είτε στο Facebook είτε στο Instagram με τη χρήση του σχετικού hashtag #psimenigia2. Πολλά σχόλια/φωτογραφίες από το ίδιο άτομο, λαμβάνονται ως μία συμμετοχή.

12. Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό, θεωρείται ότι οι χρήστες αποδέχονται τους όρους χρήσης και ότι είναι ηλικίας άνω των 18 ετών. Το go-amorgos.gr δε φέρει καμία ευθύνη αν οι χρήστες έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία σχετικά με την ηλικία τους και συμμετάσχουν στο διαγωνισμό.

13. Η αποδοχή του δώρου εκ μέρους του νικητή θα εκδηλώνεται με θετική απάντηση, μέσω αποστολής προσωπικού μηνύματος στη σελίδα του go-amorgos.gr στο Facebook/Instagram. Η αποστολή του δώρου προϋποθέτει την αποστολή της διεύθυνσης κατοικίας του ίδιου του νικητή.

14. Το go-amorgos.gr θα στέλνει στο νικητή το αντίστοιχο μπουκάλι στη διεύθυνση που θα έχει υποδείξει.

15. Στις περιπτώσεις άρνησης του νικητή να αποδεχθεί το δώρο του ή επίδειξης εκ μέρους του νικητή αμέλειας, αδιαφορίας ή αδράνειας, όσον αφορά στην αποδοχή του δώρου του μέχρι 06/09/2016,ή εάν με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί εκ μέρους του νικητή οι παρόντες όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό, χάνεται αυτομάτως και οριστικά το δικαίωμα του, να του αποδοθεί το δώρο.

16. Εφόσον ο νικητής δεν ανταποκριθεί στο μήνυμα του go-amorgos, αρνηθεί την παραλαβή, ή παραλείψει να παραλάβει για οποιονδήποτε λόγο, εντός 10 ημερών από την τελευταία όχληση, τότε θα χάνει το δικαίωμά του και, θα υπεισέρχεται στη θέση και τα δικαιώματά του επί του δώρου ο πρώτος επιλαχών, ο οποίος θα ειδοποιείται άμεσα κατά όμοιο τρόπο. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς τον/τους επιλαχόντα/-ες.

17. Το go-amorgos.gr δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η εξέλιξη του διαγωνισμού από τα τεχνικά συστήματα, καθώς και η λήψη και καταχώριση των στοιχείων όσων συμμετέχουν.

18. Το go-amorgos.gr διατηρεί το δικαίωμα, μονομερώς, χωρίς προειδοποίηση και κατά την κρίση του, να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσει το διαγωνισμό, ανακοινώνοντας το γεγονός στον δικτυακό τόπο https://www.facebook.com/goamorgos. Στις περιπτώσεις αυτές το go-amorgos.gr ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε που ενδεχομένως ματαιωθεί ο εν λόγω διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες – υποψήφιοι δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά του go-amorgos.gr ούτε νομιμοποιείται ή δικαιούται να ζητήσει τη συνέχεια του διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

19. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα επί των σημάτων, ονομάτων, ενδείξεων, διαφημιστικών σλόγκαν, εμβλημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων του go-amorgos.gr.

20. Ουδεμία σχέση έχει ο διαγωνισμός αυτός με την εταιρία Facebook/Instagram ή με όσους εκμεταλλεύονται εν γένει το Facebook/Instagram.

21. Η παροχή των προσωπικών στοιχείων των συμμετεχόντων αποτελεί ρητή αποδοχή για την επεξεργασία τους και τη δημοσίευσή τους στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού και για τους σκοπούς του. Το go-amorgos.gr σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων και διαβεβαιώνει ότι δε θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία τους για άλλο σκοπό πέραν του προαναφερθέντος.

22. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες αποδέχονται και παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή τους να χρησιμοποιηθεί το όνομά τους στο Facebook/Instagram, ελεύθερα και απεριόριστα, από το go-amorgos.gr για κάθε είδους δημοσιεύσεις και προωθητικές ενέργειες που αφορούν στο διαγωνισμό.

23. Με τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό, κάθε συμμετέχων συναινεί ρητά και ανεπιφύλακτα όπως τα προσωπικά του στοιχεία στο Facebook/Instagram χρησιμοποιηθούν από τo go-amorgos.gr, μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων, είτε μέσω συνεργατών του που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό του. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν από το go-amorgos.gr, σύμφωνα τις διατάξεις του ν.2472/1997 όπως ισχύει, του ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και θα χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του διαγωνισμού (ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών, τη διανομή των δώρων σε αυτούς κλπ) ή για ενημέρωσή τους.

24. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τους παρόντες όρους από την επίσημη ιστοσελίδα του go-amorgos.gr στη παρούσα σχετική με το διαγωνισμό δημοσίευση. Επιπροσθέτως, ισχύουν όλοι οι γενικοί κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία του Facebook, καθώς και οι όροι χρήσης της σελίδας https://www.facebook.com/goamorgos.

25. Η κατά τα ανωτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής, την παροχή της απαιτούμενης συναίνεσης, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του go-amorgos.gr.

26. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Το go-amorgos.gr δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τους Όρους του Διαγωνισμού.

27. Η ημερομηνία αποστολής των δώρων θα οριστεί από το go-amorgos.gr. Το go-amorgos.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν καθυστερήσεις κατά την αποστολή του δώρου.

28. Τα δώρα δε δύναται καθόλου να τροποποιηθούν από το νικητή.

29. Το go-amorgos.gr, δεν φέρει καμία ευθύνη για τα εξής σε σχέση με το δώρο: Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το go-amorgos.gr για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με τα δώρα του διαγωνισμού. Περαιτέρω, το go-amorgos.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική, προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. Από τη στιγμή που το δώρο παραδοθεί ακέραιο στον παραλήπτη και ο ίδιος υπογράψει την παραλαβή του, ουδεμία αξίωση μπορεί να έχει από go-amorgos.gr αναφορικά με το δώρο.

30. Το go-amorgos.gr, απαλλάσσεται από την υποχρέωση παράδοσης δώρων σε περιπτώσεις που με οποιονδήποτε τρόπο δεν έχουν τηρηθεί οι όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό.

Comments

comments

About the author

Related Posts