Τραγούδια Archive HOME > Τραγούδια

Το ελληνικό δημοτικό τραγούδι ως λογοτεχνικό είδος πηγάζει από στην ανάγκη κάθε λαού να εκφραστεί συναισθηματικά και ψυχικά όσον αφορά τους πόνους, τις χαρές, τα ιδανικά κάθε εποχής, καθώς και τις εντυπώσεις και τις σκέψεις του μέσα από τη ποίηση. Οι ιστορικές εξελίξεις από την αρχαιότητα και στην Αμοργό, συνετέλεσαν στην ανάγκη αυτή και συνδέθηκαν με τις […]